Стандартен бокс – серия 600

Стандартен бокс – серия 600

Стандартният бокс на SBH е водещaта сила измежду боксовете за укрепване на изкопи.

Този здрав и дълготраен бокс за укрепване на изкопи е снабден с изключително усилена горна част, устойчива на високите натоварвания при полагане в изкоп. Нещо повече, дълготрайният режещ нож на основното платно позволява работа дори и в твърда почва.

макс. дълбочина на монтаж: 4,00m
макс. ширина на изкопа: 1,20 – 4,48m
просвет подпора (hc): 1,57m
мобилен и верижен багер: 9 – 13t / 18-30t

За да се сведе до минимум деформацията, страничните части са снабдени с допълнителни греди. Гъвкавият шпиндел позволява инсталирането върху неустойчиви площадки  по метода на „спускането“.

Стандартният бокс е подходящ специално за натоварени градски трасета на дълбочина от 2,00 до 4,00 м. Безопасните работни натоварвания далеч надхвърлят предполагаемите условия на обекта.

Translate »