Бокс с подвижна количка – серия 780

Боксът на SBH с подвижна количка е бокс за укрепване на изкопи,който в същото време предлага предимствата на плъзгащата релса за укрепването. Укрепващите плaтна на изкопа са подкрепени от изпитаната с времето подвижна количка, която успешно се използва от отдавна при укрепване на изкопите с двойна или единична релса.

Работната височина на подпорите обхваща цялата дълбочина на изкопа и може да бъде зададена съобразно специфичните нужди на обекта. Необходимата работна ширина се осъществява посредством междинни греди. Всеки компонент може да се плъзга поотделно по време на монтажа и изваждането. Платната и подвижните колички се движат успоредно една на друга.

макс. дълбочина на монтаж: 4,00m
макс. ширина на изкопа: 1,36 – 4,36m
просвет подпора (hc): 1,93 – 2,78m
мобилен и верижен багер: 18-30t

Технически данни (PDF):

Това значително намалява необходимите сили по време на монтажа и демонтаж. Когато се полагат прекалено дълги тръби, подвижните колички могат да бъдат разположени с изместване по височина, което позволява полагането на тръбите.

Боксовете с подвижни колички се използват главно в проекти за укрепване на изкопи, където също се изискват големи габаритни височини на подпорите.

Translate »