Точково укрепване на изкопи

Продажба и отдаване под наем на укрепителни системи за изкопи на най-добри цени.

Укрепване за точкови изкопи – системите SBH са най-доброто решение за крепежи на ВиК изкопи при стрителство на шахти с дълбочини до 12м.

Укрепването се спуска постъпателно във ВиК изкопа до достигане на необходимата укрепителна дълбочина. Всички компоненти на системата за крепежи на точкови изкопи се движат независимо един спрямо друг и това ограничава силите на триене между отделните компоненти и почвата. Укрепването за точкови изкопи е подходящо при направа на кофражи за монолитни шахти, канализация, канализационни изкопи, като укрепителната система може да се използва като външен кофраж при бетоновите работи. Кофражите за точкови изкопи SBH са сертифицирани по БДС и претежават всички нужни декларации за съответствие според Българското законодателство. Укрепването SBH е подходящо за всякакви ВиК изкопи.

Дефиго осигурява най-конкурентни цени на пазара!

Translate »