Бокс Maxi – серия 630

Боксът Maxi позволява полагане на тръби с много голям диаметър. Възможно е да се позиционират три различни работни височини на шпинделите. Максималната  габаритна височина е 2,29 m.

Горната част на платното за укрепване на изкопа е изключително подсилена, за да издържа високите натоварвания при спускането. В същото време, здравият режещ нож на платното спомага при полагане дори твърдата почва.

За да се сведе до минимум деформацията, страничните части са снабдени с допълнителни греди. Използването на гъвкавия жълт шпиндел за укрепване позволява да се издържат големи сили на натиск. Боксовете Maxi главно се използват за изкопи с дълбочина от 2 – 4 m.

макс. дълбочина на монтаж: 4,00m
макс. ширина на изкопа: 1,20 – 4,38m
просвет подпора (hc): 2,29m
мобилен и верижен багер: 18-30t

Технически данни (PDF):

Translate »