Бокс за теглене – серия 650

Бокс за теглене – серия 650

Боксът за теглене (Drag Box) е проектиран за укрепването на изкопи при конструкции извън града и за стабилни почви. Той осигурява само малка укрепена част за полагане на тръбите. Предните краища остават неукрепени и трябва да бъдат наклонени според почвените условия.

По-нататъшните изкопни работи се осъществяват отпред и „drag“ боксът за изкопи се издърпва през изкопания канал на нова работна позиция. Запълването и уплътняването се извършва зад „drag“ бокса, докато тръбата може да се положи, като се защитава от укрепващите плочи на изкопа.

макс. дълбочина на монтаж: 3,00m
макс. ширина на изкопа: 1,15 – 6,15m
просвет подпора (hc): 1,85m
мобилен и верижен багер: 30-50t

Препоръки:

  • извън населено място
  • без пресичане на други линии
  • извън обхвата на сгради и конструкции
  • извън обхвата на трафик зони и застрашени кабели
  • за временно стабилни почви
  • за сухи почви
  • за механично уплътняване отгоре
  • ако уляганията са приемливи
Translate »