Система за релсово укрепване – серия 750

Укрепване на изкопи двойна релса – серия 750

Препоръчителна дълбочина на монтаж:

само основна релса до: 4,80m
с допълнителна релса до: 7,60m
макс. ширина на изкопа: 1,99 – 6,99m
просвет подпора (hc): макс. 2,79m

МОНТИРАНЕТО НА ПОДВИЖНАТА ПОДПОРА Е БЕЗПРОБЛЕМНО
Уникалните подвижни подпори осигуряват срещуположните страни винаги да остават паралелни, дори когато се спускат една след друга. Точно поради тази причина системите за релсово укрепване на изкопи SBH могат да бъдат лесно монтирани и на голяма дълбочина. Движението на почвата извън изкопа е сведено до минимум. Хоризонталните почвени движения, които се появяват когато се използват обикновени системи за укрепване на изкопи са елиминирани. Широчината на изкопа остава постоянна по време на целия процес на изкопни работи и след това на обратно засипване. Страничните панели няма да заседнат или да се вклинят, а вибрациите са елиминирани.

Системата за релсово укрепване на изкопи предлага допълнителна сила и позволява повече пространство за изкопните работи и поставянето на тръби. Компактният размер и централната позиция на подвижната подпора предлага оптимално пространство за работа по време на всички работи по укрепването на изкопа. Във всяка фаза на процеса на мотаж или демонтаж, подвижната подпора е ситуирана в толкова ниска позиция, че багерът, дори и с малко рамо, винаги е в състояние да работи спокойно и без пречки. Тази особеност прави тази система за укрепване на изкопи много по-лесна за работа.

ПОДВИЖНИТЕ ПОДПОРИ СА МАКСИМАЛНО БЕЗОПАСНИ
Твърдите подпорни удължения са построени достатъчно здраво, за да предадат всяко натисково или огъващо напрежение през подпорите. Този нов дизайн елиминира изкривяването в релсите дори по време на едностранно натоварване, което се случва при монтаж, когато платната се спускат само на едната страна.

Процесът на демонтаж също е подобрен и е точно толкова лесен както и монтажа. Изисква се много по-малко сила за махане на платната отколкото при старите релсови укрепителни системи на изкопи. И тук няма движение навътре на страничните панели, така че няма преместване на почвата, нито хлътване на сгради и пътища.

SBH системата за релсово укрепване на изкопи с подвижна подпора позволява минимално разстояние до тръбата от 3 метра и може да бъде използвана за изкопни дълбочини до 9 метра, което я прави особено подходяща за типични ремонтни работи в града.

Технически данни:

ПК – Трегер

Ъглов трегер

Платна за серии 750/790

Translate »