Укрепване с листови пилоти

Укрепване с листови пилоти

макс. дълбочина на монтаж: 6,00m 
макс. ширина на изкопа: 1,30 – 4,58m
просвет подпора (hc): max. 2,00m
мобилен багер: 9 – 13t

Translate »