Релсово укрепване на изкопи

Продажба и отдаване под наем на укрепителни системи за изкопи на най-конкурентна цена.

Релсово укрепване с използване на подвижни подпори с единична и двойна релса.

При релсовото укрепване на изкопи всеки отделен компонент се движи самостоятелно, паралелно на другите елементи от системата за укрепване. Така се създават сили на триене само между компонентите и земната маса, което помага за по-лесния им монтаж и демонтаж. Ширината на укрепване на изкопа остава константна като може да варира от 2 до 12м светло разстояние между платната, което осигурява достатъчно пространство за полагане на водопроводна и канализационна инфраструктура. Системите за релсово укрепване на изкопи Серия 700 са многофункционални и са подходящи за укрепване на водопроводни и канализационни изкопи дори и за полагане на тръби с диаметри по-големи от 3000mm. Благодарение подвижната подпора системите за релсово укрепване за изкопи SBH позволяват гъвкави строителни решения за всеки строителен обект.

Дефиго осигурява високо качество на най-добри цени!

Укрепването SBH е подходящо за всеки ВиК изкоп.

Translate »