Шпиндел за укрепване 031

Нашият шпиндел за укрепване на изкопи се използва във всички наши боксове за изкопи – лек бокс, допълнително укрепен бокс и стандартен бокс. Със шпинделите за укрепване на изкопи на SBH можете да реализирате гъвкави ширини на изкопите и да създадете максимална сигурност по време на строителство.

Всички компоненти на боксовете за укрепване на изкопи  са произведени в Heinsberg. Това важи и за шпиндела за укрепване на изкопи.

Шпинделът за изкопи на  SBH се регулира към необходимата ширина на изкопа чрез просто монтиране и закрепване на удължителните тръби.

Технически данни (PDF):

В конвенционалните системи, удължителните тръби трябва да бъдат завинтени. Това включва много време и много винтове. Напротив, системата за укрепване на изкопи на SBH ви позволява просто да вмъкнете удължителните тръби заедно – и готово.

Конструкцията на шпинделите и удължителните тръби е много здрава и може да издържи на големи натоварвания. Проектните сили на натиск бяха подтвърдени от обширни изпитвания на стенд.

Translate »